Vytváříme oázy biodiverzity pastvou koz
a ovcí.

Přijďte pást s námi. Zažijete krásu romantického venkova jen 20 minut od centra Prahy. Užijete si nekonečnou dávku kozí a ovčí lásky. Pomůžete nám chránit ty nejvzácnější přírodní poklady, podporovat druhovou pestrost a navracet do Prahy nejohroženější motýly.

Přijďte za námi

Naše hlavní pastviny se nachází v CHKO Český kras a převážně na svazích Radotínského údolí. Dostanete se k nám ze zastávky Maškův mlýn linky autobusu 246 a následně po červené značce pořád nahoru.

Přidejte se / Akce

Někdy pracujeme, někdy se bavíme a jindy zas obojí.

Pro děti a školní skupiny

Dozvíte se, proč to děláme a pomůžete nám postarat se o zvířata a o louky.

Jsme členy

Pro firemní dobrovolníky

Přijďte nám se svými kolegy pomoci s péčí o ta nejvzácnější místa.

Naše hrdinky a hrdinové

Celkem máme skoro 100 zvířat. Seznamte se s některými z nich.

Spoluvedoucí kozího stáda. Svoje místo na slunci si vydobývá pozoruhodným blekotáním.

kozlík Burák
16.1.2023

Spoluvedoucí stáda. Ale má rohy, takže si myslí, že ten hlavní je on. 😀

kozlík Bumbrlík

Královna ovčího stáda. Zasloužilá matka a babička.

ovečka Bečinda

Naše nejstarší dáma, co má svou hlavu a svoje tempo.

kozička Matylda

V našem stádu i věkem mladík. V minulém roce to vypadalo, že o něj přijdeme, ale je to bojovník.

kozlík Ouško

Podpořit nás můžete na sbírkovém účtu číslo

2801040757/2010, VS 001

IBAN:CZ22 2010 0000 0028 0104 0757
BIC/SWIFT:FIOBCZPPXXX

Chráníme louky, stepi a lesostepi

Pražská pastvina je komunitní projekt zaměřený na ochranu pražské přírody pomocí tradičních metod pastvy, kosení a výřezů. Specializujeme se na ochranu motýlů a reintrodukce.

Propojujeme ochranu přírody s pastvou zvířat

Chráníme louky a stepní společenstva. Podporujeme rozmanitost hmyzu i rostlin. Vracíme do Prahy nejvzácnější české motýly.

Tvoříme komunitu

Pečujeme o svěřené pozemky. Založili jsme komunitní pastvinu, sad a včelín. Propojujeme se s jinými spolky.

Vracíme člověka do krajiny a krajinu do člověka

Přispíváme k rozvoji harmonického vztahu člověka a přírody. Pořádáme vzdělávací a pracovní setkání. Spolupracujeme s firemními dobrovolníky.

Co všechno děláme

Podporujeme druhovou a přírodní pestrost a vztah člověka k přírodě všemi možnými způsoby.

Louky a stepi

Především pomocí pastvy vytváříme pestré louky. Potlačujeme trávy a dáváme prostor bylinám, které potřebují motýli a další hmyz. Spolupracujeme s individuálními i s firemními dobrovolníky.

Druhotné lesostepi

Vytváříme světlé lesy. Místa, kde by byl polostín a toulavé sluníčko v krajině chybí. Rozšiřujeme plochy pro druhy na ně vázané a uvolňujeme místo třeba doubkům, které by v budoucnu mohly borovice nahradit.

Ovocné stromy

Sázíme a prořezáváme ovocné stromy v sadu i ve volné krajině. Celkem pečujeme o asi 500 stromů – jabloně, švestky, lísky, třešně, mandloně nebo kdolouně. Pořádáme moštovací akci. Zachraňujeme staré odrůdy.

Motýlí louka

Na 3 hektarech jsme založili motýlí louku. Použili jsme směs kostřavy, vičence, úročníku, vojtěšky, jetele a komonice – všechno živné i nektarodárné rostliny pro motýly. Hranici jsme osázeli desítkami stromků a keřů.

Budky pro ptáky

Děti z brontosauřího odddílu BRĎO u nás pečují o 30 budek. Chodí je pravidelně čistit a opravovat. Většina budek je obsazována sýkorkami a vrabci, ale narazili jsme i na rehka a krutihlava.

Včelaření

Staráme se o 30 včelstev v nástavkových úlech, ale i v tradičnějších košnicích a chystáme i špalkové úly, tzv. kláty. Pořádáme medobraní a včelařské akce pro děti i dospělé. Chceme lidi vtáhnout do fascinujícího života hmyzu.

Lomy plné biodiverzity

Věnujeme se propojování těžby nerostných surovin s ochranou přírody. Rádi hledáme cesty, které jsou výhodné pro přírodu, těžaře i další subjekty v okolí. Chápeme význam těžby, ale zároveň se snažíme vytěžené lomy zachovat otevřené a tedy druhově bohaté.

Ještěrky, hadi a savci

Stavíme zídky pro ještěrky a hadníky. Plazům se snažíme přizpůsobovat i pastvu, tzn. nepást všechno a nechávat jim úkryty. Najdete tu užovku hladkou a obojkovou, ještěrku obecnou a slepýše křehkého. Vytváříme broukoviště a zimoviště pro ježky a drobné savce.

Osvěta o ochraně bezlesí

Bezlesá místa jsou ohroženější než tropické pralesy. Jsme svědky masivního úbytku hmyzu. Snažíme se tato alarmující fakta šířit dál a zároveň nadchnout lidi pro ochranu přírodu. Účastníme se nejrůznějších setkání, seminářů a konferencí.

Spolupracujeme s

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek z Pražské pastviny a české ochrany přírody. 🙂

Videopohledy

Občas něco natočíme a občas to sem přidáme. 🙂

Za finanční podporu děkujeme individuálním dárcům a

VČELÍN A SAD

Vojtěch
Koštíř

e-mail: kostirv@seznam.cz
tel.: +420 603 598 341

PASTVINY, ADMIN, MÉDIA

Martina
Skohoutilová

e-mail: info@prazskapastvina.cz
tel.: +420 722 215 664

Fakturační údaje: ČSOP Ekologická servisní organizace, statutární zástupce Martina Skohoutilová, Zlešická 1, 148 00 Praha 11, IČO 684 06 088, č. ú. 2901032359/2010

Působíme v katastrálních územích: Radotín, Řeporyje, Zadní Kopanina, Slivenec, Holyně, Lochkov, Hlubočepy, Kosoř, Třebotov, Roblín.