BEZ FINANČNÍ PODPORY BY TO NEŠLO

Podpořili nás

V roce 2023 byly naše aktivity financovány v rámci NEXT GENERATION EU v rámci programu Národní plán obnovy – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny.

V roce 2022-2023 nás podpořila Nadace O2 na organizaci pracovně-vzdělávacích akcí pro děti i dospělé v rámci programu Ruku na srdce.

V roce 2020 jsme získali podporu v rámci projektu Den zvířat spolku Běhejme a pomáhejme útulkům, z. s.

V letech 2018-2022 nás podpořila Nadace O2 na rozjetí projektu komunitního včelína, na podporu ohroženého motýla okáče skalního, na stavbu chovné stanice pro motýly a na péči a přístřešky pro ovce a kozy.
 
V letech 2020-2023 byly naše aktivity realizovány za grantové podpory Hlavního města Prahy, v rámci programu ČSOP „Ochrana biodiverzity“ a „Podpora rozvoje pozemkových spolků“ s grantovou podporou Ministerstva životního prostředí.

V roce 2019 byly naše aktivity realizovány za grantové podpory Hlavního města Prahy, v rámci programu ČSOP „Ochrana biodiverzity“, podpořeného Lesy České republiky, s.p.,  Nadací Ivana Dejmala a v grantovém řízení Ministerstva životního prostředí, dále v rámci programu ČSOP „Podpora rozvoje pozemkových spolků“ s grantovou podporou Ministerstva životního prostředí.

V letech 2017-2018 byly naše aktivity realizovány za grantové podpory Hlavního města Prahy, v rámci programu ČSOP „Ochrana biodiverzity“ a 
„Podpora rozvoje pozemkových spolků“ s grantovou podporou Ministerstva životního prostředí, a ve spolupráci s Agenturou pro ochranu přírody a krajiny ČR.
 
V roce 2017 byly naše aktivity realizovány též ve spolupráci s NET4GAS, generálním partnerem ČSOP, v rámci programu „Blíž přírodě“.

Děkujeme také všem jednotlivým dárcům, kteří nás podporují prostřednictvím sbírkového účtu a adopcí zvířat!