VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

Pro děti a školní skupiny

Při našich komentovaných prohlídkách se děti dozví, proč a jak se náš komunitní spolek stará o místní lesostepi, co zde roste a jaké druhy motýlů u nás najdete.

Dle aktuální situace navštíví zvířata, případně mohou přiložit ruku k dílu činnostmi úměrnými věku. Součástí programu může být i návštěva včelína s výkladem.

Délku a obsah programu přizpůsobíme vašim požadavkům.
Na místě je možné opéct si něco na ohni.

Cena: 60 Kč/dítě, minimální celková cena 600 Kč

PROGRAMY PRO DĚTI

Věra
Konůpková

e-mail: vera.konupkova@centrum.cz
tel.: +420 604 238 575