ZÁŽITKOVÉ DNY

Pro děti a školní skupiny

Spolupracujeme hlavně se skautskými oddíly a podobnými zájmovými skupinami dětí a mládeže, kteří jsou ochotní přiložit ruku k dílu.

Děti se dozví, proč a jak se náš komunitní spolek stará o místní lesostepi, co zde roste a jaké druhy motýlů u nás najdete. Pomáhat nám mohou s péčí o zvířata činnostmi úměrnými věku, od září do března také třeba s výřezy a pálením větví.

Délku a obsah přizpůsobíme vašim požadavkům, ale minimum je 3 hodiny. Na místě je možné opéct si něco na ohni.

Samostatné vzdělávací programy neposkytujeme.

PASTVINY, ADMIN, MÉDIA

Martina
Skohoutilová

e-mail: info@prazskapastvina.cz
tel.: +420 722 215 664