nad zástávkou Maškův mlýn, Cikánka, Praha-Radotín
+420 603 598 341
prazskapastvina@gmail.com

Výroční zprávy

Výroční zpráva za rok 2017

 

Závěrečné zprávy projektů za rok 2017

Projekt Pražská pastvina – lokálně, soběstačně a komunitně v souladu s přírodou v rámci grantu Magistrátu hl. m. Prahy
Cíl projektu: vytvoření podmínek pro zahájení šetrného způsobu péče o vybrané bezlesé chráněné území v Praze Radotíně se zapojením zájemců ze strany veřejnosti a s využitím principu komunitní práce

Projekt v rámci Programu Ochrana biodiverzity ČSOP
Cíl projektu: obnova ideálních podmínek pro zdejší nejohroženější druhy živočichů a rostlin formou kosení a odstraňování travní hmoty a to ve výši min. 2 ha zásahů

Projekt v rámci Programu na podporu vzniku a rozvoje pozemkových spolků ČSOP
Cíle projektu: získání věcných práv k dalším pozemkům na biologicky cenných lokalitách v okolí Prahy – nejlépe osobním jednáním s vlastníky a uživateli dotčených pozemků, získání alespoň základních informací o biologickém významu zájmových lokalit, spolupráce s odbornými biologickými institucemi, získání materiálového vybavení pro základní péči o lokality, propagace činnosti PS zejména prostřednictvím internetu

Projekt Obnova stepního společenstva v Radotínském údolí v rámci projektu Blíž přírodě 2017 ve spolupráci s NET4GAS, generálním partnerem ČSOP
Cíle projektu: vytvoření zázemí a realizace první pokusné pastvy k získání prvních zkušeností, jak to bude správně v praxi fungovat, zajistit dílčí managementová opatření tak, aby byla v souladu s plánem péče i potřebami zdejších ohrožených druhů živočichů i rostlin, a to při zapojení zájemců z řad veřejnosti