nad zástávkou Maškův mlýn, Cikánka, Praha-Radotín
+420 722 215 664
prazskapastvina@gmail.com

Výroční zprávy

Výroční zpráva za rok 2017

 

Závěrečné zprávy projektů za rok 2018

Projekt Pražská pastvina – lokálně, soběstačně a komunitně v souladu s přírodou v rámci grantu Hl. m. Prahy (závěrečná zpráva)
Cíl projektu: vytvoření podmínek pro zahájení šetrného způsobu péče o vybrané bezlesé chráněné území v Praze Radotíně se zapojením zájemců ze strany veřejnosti a s využitím principu komunitní práce

Projekt Pastva na lokalitě nad Maškovým mlýnem – Cikánka v rámci Programu Ochrana biodiverzity ČSOP
Cíl projektu: vytvoření vhodných podmínek k vývoji a rozmnožovacímu chování okáče metlicového, základem bylo prosvětlení porostů borovice černé

Projekt Výřezy náletových dřevin na lokalitě pod Vysokou strání v NPR Karlštejn v rámci Programu Ochrana biodiverzity ČSOP
Cíl projektu: vytvoření, respektive spíše znovuobnovení pestré mozaiky lesostepi s rozvolněným porostem spíše jednotlivých dřevin, plynule přecházející do středního lesa s rovnoměrným zastoupením všech věkových kategorií dřevin a přednostním zastoupením cennějších původních druhů

Projekt v rámci Programu na podporu vzniku a rozvoje pozemkových spolků ČSOP
Cíle projektu: získání věcných práv k dalším pozemkům na biologicky cenných lokalitách v okolí Prahy – nejlépe osobním jednáním s vlastníky a uživateli dotčených pozemků, získání alespoň základních informací o biologickém významu zájmových lokalit, spolupráce s odbornými biologickými institucemi, získání materiálového vybavení pro základní péči o lokality, propagace činnosti PS zejména prostřednictvím internetu

Projekt v rámci grantového programu Pomozte své komunitě Nadace O2
Cíl projektu: zajistit potřeby pro pastvu zvířat a vybavení motýlí chovné stanice

Projekt Obnova kavylové stepi v NPP Cikánka I v rámci grantu Hl. m. Prahy (průběžná zpráva)
Cíl projektu: zajištění sečení a extenzivní pastvy koz a ovcí

Projekt Obnova xerotermních stanovišť a záchrana populace okáče metlicového v Radotínském údolí v rámci grantu Hl. m. Prahy (průběžná zpráva)
Cíl projektu: zastavit degradaci alespoň na nejcennějších plochách výřezy, pastvou a sečením spolu s monitoringem okáče metlicového

 

Závěrečné zprávy projektů za rok 2017

Projekt Pražská pastvina – lokálně, soběstačně a komunitně v souladu s přírodou v rámci grantu Hl. m. Prahy (průběžná zpráva)
Cíl projektu: vytvoření podmínek pro zahájení šetrného způsobu péče o vybrané bezlesé chráněné území v Praze Radotíně se zapojením zájemců ze strany veřejnosti a s využitím principu komunitní práce

Projekt v rámci Programu Ochrana biodiverzity ČSOP
Cíl projektu: obnova ideálních podmínek pro zdejší nejohroženější druhy živočichů a rostlin formou kosení a odstraňování travní hmoty a to ve výši min. 2 ha zásahů

Projekt v rámci Programu na podporu vzniku a rozvoje pozemkových spolků ČSOP
Cíle projektu: získání věcných práv k dalším pozemkům na biologicky cenných lokalitách v okolí Prahy – nejlépe osobním jednáním s vlastníky a uživateli dotčených pozemků, získání alespoň základních informací o biologickém významu zájmových lokalit, spolupráce s odbornými biologickými institucemi, získání materiálového vybavení pro základní péči o lokality, propagace činnosti PS zejména prostřednictvím internetu

Projekt Obnova stepního společenstva v Radotínském údolí v rámci projektu Blíž přírodě 2017 ve spolupráci s NET4GAS, generálním partnerem ČSOP
Cíle projektu: vytvoření zázemí a realizace první pokusné pastvy k získání prvních zkušeností, jak to bude správně v praxi fungovat, zajistit dílčí managementová opatření tak, aby byla v souladu s plánem péče i potřebami zdejších ohrožených druhů živočichů i rostlin, a to při zapojení zájemců z řad veřejnosti