nad zástávkou Maškův mlýn, Cikánka, Praha-Radotín
+420 722 215 664
prazskapastvina@gmail.com

Pro škol(k)y

V současné době spolupracujeme se skupinou Zlaviceven.cz, která u nás zajišťuje vzdělávací programy.

Výuková exkurze, která vás provede krajinou CHKO Český kras, případně i NPP Cikánka I. Děti se dozví proč a jak se komunitní organizace stará o místní lesostepi, jaká zvířata zde žijí, co zde roste. Detailněji se seznámí s okáčem metlicovým, který je pro tuto lokalitu typickým druhem. Dle aktuální situace navštíví zvířata, případně mohou přiložit ruku k dílu činnostmi úměrnými věku.