nad zástávkou Maškův mlýn, Cikánka, Praha-Radotín
+420 722 215 664
prazskapastvina@gmail.com

Kdo je s námi?

Na odbornou stránku dohlíží jak státní ochrana přírody včetně správy CHKO Český kras, tak třeba i Společnost pro ochranu motýlů a ZO ČSOP JARO Jaroměř.

Poskytovatelé pozemků

V současné době spolupracujeme i se skupinou Zlaviceven, která zajišťuje vzdělávací programy.

V roce 2019 byly naše aktivity realizovány za grantové podpory Hlavního města Prahy, v rámci programu v rámci programu ČSOP „Ochrana biodiverzity“, podpořeného Lesy České republiky, s.p.,  Nadací Ivana Dejmala a v grantovém řízení Ministerstva životního prostředí, dále v rámci programu ČSOP „Podpora rozvoje pozemkových spolků“ s grantovou podporou Ministerstva životního prostředí.

V letech 2017-2018 byly naše aktivity realizovány za grantové podpory Hlavního města Prahy, v rámci programu ČSOP „Ochrana biodiverzity“ a „Podpora rozvoje pozemkových spolků“ s grantovou podporou Ministerstva životního prostředí, a ve spolupráci s Agenturou pro ochranu přírody a krajiny ČR.

V roce 2017 byly naše aktivity realizovány též ve spolupráci s NET4GAS, generálním partnerem ČSOP, v rámci programu „Blíž přírodě“.