nad zástávkou Maškův mlýn, Cikánka, Praha-Radotín
+420 603 598 341
prazskapastvina@gmail.com

Kontakty

Vojtěch Koštíř

koordinátor terénních akcí pro firemní dobrovolníky, komunikace s médii a dobrovolníky
+420 603 598 341 nebo kostirv@seznam.cz

Bc. Martina Skohoutilová

koordinátorka projektu – administrativa, fundraising, účetnictví, grafika, online prezentace a propagace
+420 722 215 664 nebo prazskapastvina@gmail.com

Ing. Pavel Skala

koordinátor managementových prací a projektů na ochranu a podporu biodiverzity, péče o zvířata
+420 603 516 061

Sledujte nás na sítích

Facebook | Instagram | Youtube

Fakturační údaje
ZO ČSOP Ekologická servisní organizace
Zlešická 1, 148 00 Praha 11
IČO 684 06 088
č. ú. 2901032359/2010
www.esorg.org