nad zástávkou Maškův mlýn, Cikánka, Praha-Radotín
+420 722 215 664
prazskapastvina@gmail.com

Kde nás najdete

Pilotní území je umístěno na jihozápadním okraji Prahy, na svazích Radotínského údolí nad Maškovým mlýnem, na horní hraně stávajícího lomu. Jedná se o území, které patří mezi evropsky významné lokality. Dostanete se k nám ze zastávky Maškův mlýn linky autobusu 246 ze stanice Luka nebo z druhého směru ze Zbraslavské náměstí/Nádraží Radotín a následně po červené značce pořád nahoru.


Celý komplex nad Cikánkou je monitorován.

 

Další lokality

Lom ve Stříbrné Skalici – Žežule

Na západním cípu kopce Čapík u Hradových Střimelic se nachází lom kristalitických vápenců historicky zvaný Žežule. Vyskytuje se zde zachovalé travní společenstvo, ve kterém se vyskytují pro okolí unikátní druhy jako je chrpa čekánek či devaterník šedý. Lokalita je zajímavá též z mineralogického hlediska. Na pozemcích jsme letos uklidili klest, který zde zbyl z prosvětlování porostu. Pokud se nám podaří získat podporu z fondu biodiverzity, v roce 2019 bychom zde rádi pásli ovce, neboť se jedná opravdu o druhově bohatou lokalitu např. s pěti druhy vřetenušek.

 

Máslovická stráň

Zde bohužel už většina bezlesí degradovala natolik, že už je zde v podstatě zapojený les. Nicméně některé menší části ještě stojí za záchranu, na lokalitě již probíhají první výřezy, kdy prosvětlujeme starý třešňový sad. Na některých skalních výchozech se ještě vyskytují koniklece, kavyl a bochánky mateřídoušky. Letošním rokem se nám podařilo lehce prosvětlit starý třešňový sad. Doufáme, že se nám v roce 2019 podaří získat podporu a společně se skupinou lidí z Máslovic konečně začneme pečovat i o toto místo.

 

PP Černé rokle u Kosoře

Celá lokalita jsou xerotermní vápencová suťoviště a skály. Co se týká managementu, je zde nutné odstraňovat nálety a uvolňovat tak místo teplomilné vegetaci, na lokalitě se vyskytuje vzácný modrásek východní. Při výřezech je nutné ponechávat jeřáby a dřišťály. O odstraňování náletových borovic černých, které na lokalitě expandují, se částečně postaralo předvánoční borovičkobraní, kdy si lidé mohli přijít uříznout vlastní borovičku. Letos proběhnou menší výřezy, ale především zde budeme obnovovat souhlasy vlastníků. Avšak příštím rokem bychom se měli pustit i do této lokality.

 

Kopec Raná v Českém středohoří

Náš spolek se společně se spolkem Třesina velmi angažuje v aktivní ochraně modráska ligrusového a okáče skalního. Prováděli jsme zásahy pro tyto dva druhy. Pro modráska ligrusového jsme rozšiřovali plochy jeho živné rostliny, vičence, pomocí vysekávání hlohů. Pro okáče skalního je naprosto zásadní suché mikroklima. V březnu jsme tedy odstranili přebytečnou stařinu, bohužel pastva byla komplikovaná a biotop se nepodařilo upravit včas, proto bude muset management urychleně proběhnout znovu. Letos už jsou podobné zásahy naplánované, budeme se tedy ochraně těchto dvou druhů i nadále věnovat a doufat, že na Rané populace nezačne klesat. Letošním rokem se nám podařilo úspěšně reintrodukovat populaci okáče skalního na vedlejším kopci Dlouhá hora – viz dokument Motýli nad propastí (www.ceskatelevize.cz/porady/1095913550-nedej-se/218562248420012-motyli-nad-propasti/)

 

Xerotermní sprašové louky u Zadní kopaniny

Jedná se o louky navazující na pozemky PP Zmrzlík. Od února 2018 zde máme ovce a od jara naplno paseme. V Českém krasu tak vznikne další vhodný nášlapný kámen pro celou řadu bezobratlých, především pro reintrodukovaného hnědáska květelového.

 

Žvahov – Děvín

Na proslulém hradišti nad Prahou připravujeme pomocí seče biotop pro okáče skalního, kterého máme v plánu zde reintrodukovat. Naše žádost o reintrodukci již byla schválena.