nad zástávkou Maškův mlýn, Cikánka, Praha-Radotín
+420 722 215 664
prazskapastvina@gmail.com

Přijďte (se) k nám pást

Zažijte krásu romantického venkova jen 20 minut od centra Prahy

Chceme zachránit louky a stepi

Náš akreditovaný pozemkový spolek nabízí možnost komunitní pastvy ovcí a koz přímo v Praze a těsném okolí.

Propojujeme ochranu přírody s pastvou zvířat

Chráníme louky a stepní společenstva.
Podporujeme rozmanitost hmyzu i rostlin.
Vracíme do Prahy nejvzácnější české motýly.

Tvoříme komunitu

Zakládáme komunitní pastviny, zahrady, sady a včelíny.
Sdílíme přírodní produkty.
Pečujeme o svěřené pozemky i s vašimi zvířaty.

Vracíme člověka do krajiny a krajinu do člověka

Přispíváme k rozvoji harmonického vztahu člověka a přírody.
Pořádáme vzdělávací, pracovní, zážitkové i kulturní akce.
Spolupracujeme s firemními dobrovolníky.

Péči o lokality jsme převzali v roce 2016

Zajistili jsme likvidaci náletů a kosení, přičemž veškeré náklady plně hradili naši dobrovolníci ze svých soukromých zdrojů. Naším záměrem roku 2017 byla obnova ideálních podmínek pro zdejší nejohroženější druhy živočichů a rostlin formou kosení a odstraňování travní hmoty, včetně zkušební pastvy.

Na jaře roku 2017 jsme na lokalitu přivezli první darovaná zvířata

Pastvu s původně 6 kozami a 2 ovečkami jsme začali realizovat kvůli vzácným vápnomilným společenstvům, která ji potřebují. Brzy poté, co jsme založili webové a facebookové stránky a vyšly o nás první články, se nám začali ozývat první dobrovolníci, s jejichž pomocí jsme udělali množství práce.